TOUR HONGKONG - TRUNG QUỐC 5N4Đ

HK0504

16,990,000 đ

TOUR HONGKONG - TRUNG QUỐC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT (HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU)
Đi: 20/02/2018: HX539 SGN-HKG 04:45 - 08:35
Về: 24/02/2018: HX538 HKG-SGN 23:05 - 00:50
5 Ngày 4 Đêm