THÁI LAN 5N4Đ

DOLPTXBAN

5,990,000 VND

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tháng 1/2018 (04, 11, 18, 25); Tháng 2/2018 (01, 22, 23, 24)
Bay Nok Air (20kg hành lý)
 • Người lớn

  Người lớn

  5,990,000 VND
 • Trẻ em (02 - 11 tuổi)

  Trẻ em (02 - 11 tuổi)

  5,346,000 VND
 • Em bé (dưới 02 tuổi)

  Em bé (dưới 02 tuổi)

  2,200,000 VND