Sim du lịch ÚC

UC

480,000 VND

Quốc gia hoạt động: Úc
Nhà mạng: Optus
Tài khoản: 30$Úc
Cước internet: 2$Úc cho 500MB/ngày , tối đa 4$ úc cho 1GB/ngày.
Cước gọi về Việt Nam: 12 cent/phút