Sim du lịch THỔ NHĨ KỲ - CANADA

THOCA

660,000 VND

Quốc gia hoạt động: Chuyên: Thổ Nhĩ Kì - Canada
Nhà mạng: Three
Dung Lượng: 5GB tốc độ cao, 30 NGÀY không giới hạn